تبلیغات

  • علل سفید شدن موی سر جوانان چیست؟

    پدیدار شدن موی سفید به ویژه در جوانان این روزها بسیار رایج است که یکی از مهمترین دغدغه های جوانان است. بسیاری می پرسند آیا کندن موی سفید مفید است یا اقدامی غیر بهداشتی می باشد؟. انسان باید به مو و بهداشت شخصی خود بسیار توجه کند تا دچار پدیدارشدن موی سفید سر نشود. مهمترین […]