تبلیغات

  • www.dustaan.com هلال سفیدِ زیر ناخن، چیست؟ هلال سفیدِ زیر ناخن، چیست؟

    زیر ناخن اکثر مردم، لکه ای سفیدرنگ مشاهده می شود که به شکل هلال است و با رشد ناخن بالا نمی آید. سئوال این است که این هلال سفیدرنگ چیست؟ آنچه روی انگشتان دست و پا به عنوان ناخن می بینید، صفحه ناخن است. این صفحه سخت از نوعی پروتئین به نام کراتین ساخته شده […]