تبلیغات  • www.dustaan.com هلال سفیدِ زیر ناخن، چیست؟ هلال سفیدِ زیر ناخن، چیست؟

    زیر ناخن اکثر مردم، لکه ای سفیدرنگ مشاهده می شود که به شکل هلال است و با رشد ناخن بالا نمی آید. سئوال این است که این هلال سفیدرنگ چیست؟…