تبلیغات

  • زمین لرزه ها در سفید سنگ همچنان ادامه دارد

    زلزله ای با شدت ۳٫۷ ریشتر ساعت ۱۰:۲۲:۴۹ امروز هفتم خرداد سفیدسنگ را واقع در شهرستان فریمان در جنوب مشهد لرزاند. به گزارش مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، کانون این زمین لرزه طول جغرافیایی ۶۰:۵۴ و عرض جغرافیایی ۳۵:۷۴ در عمق ۶ کیلومتری زمین ثبت شد. فریمان در ۶۵ کیلومتری جنوب مشهد قرار […]