تبلیغات

  • www.dustaan.com بازگشت مگس‌ های سفید به پایتخت! بازگشت مگس‌ های سفید به پایتخت!

    چند سالی است در تهران به ویژه مناطق مرکزی در فصل گرما که راه می‌روی باید خیلی مراقب چشم و دهانت باشی تا اوقاتت با «عسلک‌ها» تلخ نشود.  مگس سفید یا صحیح تر سفیدبالک ها و “عسلک پنبه” نام مهمان ناخوانده‌ای است که حالا دیگر در تهران ناخوانده نیست و مهمان دائم تابستان‌های شهروندان پایتخت […]