تبلیغات

  • www.dustaan.com توضیحات سعید سلطانی درباره فصل سوم ستایش توضیحات سعید سلطانی درباره فصل سوم ستایش

    سعید سلطانی کارگردان سریال تلویزیونی ستایش، از جذابیت های فصل سوم این سریال گفت. توضیحات سعید سلطانی درباره فصل سوم ستایش سعید سلطانی کارگردان «ستایش» با اشاره به جذابیت سری سوم این مجموعه عنوان کرد با توجه به نوع نگاه نویسنده سریال، این فصل هم حرف هایی برای گفتن دارد. سعید سلطانی کارگردان تلویزیون درباره […]