تبلیغات  • www.dustaan.com برانکو طرفدار تیم ملی نیست
    فتاحی:
    برانکو طرفدار تیم ملی نیست

    سعید فتاحی مسؤول کمیته مسابقات سازمان لیگ برتر موضع بسیار تندی را نبت به اظهارات برانکو سرمربی پرسپولیس داشت. مسؤول کمیته مسابقات سازمان لیگ برتر واکنش تندی به اظهارات سرمربی…