تبلیغات

  • www.dustaan.com توصیه های دومین مرد ثروتمند جهان برای موفقیت! توصیه های دومین مرد ثروتمند جهان برای موفقیت!

    مجله انلاین دوستان : وارن بافت، دومین مرد ثروتمند جهان، طی یک مصاحبه ای جذاب عقاید خود را درباره ثروت و لذت فاش کرد. در زیر می توانید توصیه های دلنشین و نکاتی از زندگی او را بخوانید و کمی برای موفقیت و داشتن زندگی سعادتمند ترمزدستی زندگی خود را بکشید. **او اولین سهام خود […]