تبلیغات

  • www.dustaan.com عکس: رونمایی از سطل آشغال هوشمند عکس: رونمایی از سطل آشغال هوشمند

    در نمایشگاه محصولات الکترونیکی مصرفی ۲۰۱۷ از دستگاه جالبی رونمایی شده است که با چسبیدن به سطل های اشغال لیست مواد غذایی که دور ریخته می شود را یادداشت میکند. یکی از محصولات جالبی که در نمایشگاه محصولات الکترونیکی مصرفی ۲۰۱۷ رونمایی شد، دستگاهی برای هوشمند کردن سطل آشغال بود. به کمک این دستگاه کاربر […]