تبلیغات

  • www.dustaan.com پسر 16 ساله از ترس تجاوز صمیمی ترین دوستش را کشت! پسر 16 ساله از ترس تجاوز صمیمی ترین دوستش را کشت!

    مجله انلاین دوستان :    نوجوانی که 16ساله ‌است، با واردآوردن ضربات چاقو بر بدن دوستش او را به قتل رسانده و سپس جسدش را در خیابانی رها کرده بود. نماینده دادستان روز گذشته بعد از اینکه در جایگاه شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران حاضر شد، درباره این پرونده گفت: «متهم که اسماعیل نام ‌دارد […]