تبلیغات

  • www.dustaan.com سزارین بهتر است یا زایمان طبیعی ؟ سزارین بهتر است یا زایمان طبیعی ؟

    اگر شما هم گیج شده اید و نمی دانید کدام روش زایمان را انتخاب کنید این مطلب راهنمای شماست تا با عوارض و مزایای هر کدام از این دو روش آشنا شوید و با چشم باز انتخاب کنید. به گزارش مجله تندرستی ؛ ایران از نظر آمار سزارین در جهان رتبه دوم را دارد. این […]