تبلیغات

  • www.dustaan.com قبل از زایمان سزارین از عوارض آن آگاه شوید قبل از زایمان سزارین از عوارض آن آگاه شوید

    این روزها خیلی از خانم ها به جای زایمان طبیعی سزارین را انتخاب می کنند در حالی که هیچ تفکری پشت این تصمیم نیست و بیشتر به دلیل ترس از درد زایمان طبیعی است که خانم ها سزارین را ترجیح می دهند. اما سزارین عوارضی دارد که بهتر است از آن ها آگاه شوید.  متاسفانه […]