تبلیغات

  • www.dustaan.com فرناز رهنما: سریال «هشت‌ و نیم دقیقه» من را نجات داد! فرناز رهنما: سریال «هشت‌ و نیم دقیقه» من را نجات داد!

    فرناز رهنما یکی از بازیگران اصلی سریال هشت و نیم دقیقه در نشست خبری عنوان داشت که اگر بخواهیم از زاویه هر کاراکتری به قصه نگاه کنیم هر کدام از شخصیت‌ ها می‌ توانند برای ما کاراکتر اصلی باشند. بازیگر سریال «هشت و نیم دقیقه» گفت:‌ یکی از نکات قابل توجه در این سریال این […]