تبلیغات  • www.dustaan.com توضیحات سعید سلطانی درباره فصل سوم ستایش توضیحات سعید سلطانی درباره فصل سوم ستایش

    سعید سلطانی کارگردان سریال تلویزیونی ستایش، از جذابیت های فصل سوم این سریال گفت. توضیحات سعید سلطانی درباره فصل سوم ستایش سعید سلطانی کارگردان «ستایش» با اشاره به جذابیت سری…

  • www.dustaan.com فصل جدید ستایش در حال تولید فصل جدید ستایش در حال تولید

    ساخت فصل سوم سریال ستایش در دستور کار قرار گرفته و با آماده شدن فیلم‌نامه در حال حاضر در مرحله انجام مراحل اداری برای ساخت این سریال هستیم . سعید…