تبلیغات

  • www.dustaan.com تصاویر چکامه چمن ماه در «GEM TV» تصاویر چکامه چمن ماه در «GEM TV»

    مجله انلاین دوستان :   همین چند وقت پیش بودکه خبری از کشف و حجاب دوبازیگر زن ایرانی منتشر شد و سروصدای زیادی به پا کرد و بعد از آن نیز به مهاجرت یک بازیگر مرد سینما ختم شد. اما این پایان کار نبود، در ادامه خبرهای ضد و نقیضی مبنی بر ساخت سریال ترکیه و […]