تبلیغات

  • www.dustaan.com ضعیف ترین سریال نوروز امسال کدام بود؟! ضعیف ترین سریال نوروز امسال کدام بود؟!

    مجله انلاین دوستان : مجموعه‌های نوروزی امسال با پیشینه سریال‌سازی مناسبتی در سال‌های گذشته، بیش از هر زمان تکرار تجربه‌های غلط و ناموفق قبل بودند. از شرایط پیش‌تولید و تولید و کلید خوردن در دقیقه نود و فقدان یک فیلمنامه منسجم و کامل هنگام تولید تا تکرار تجربه‌هایی که برای اولین بار و در زمان […]