تبلیغات

  • www.dustaan.com رابطه نامشروع زن جوان با دوست صمیمی شوهرش +عکسرابطه نامشروع زن جوان با دوست صمیمی شوهرش +عکس

    مرد جوان که دوستش را قربانی جنایت عشقی کرده و انگیزه های مختلفی را برای این جنایت مطرح کرده بود پای میز محاکمه ایستاد و به قصاص، دیه و شلاق محکوم شد.همسر قربانی نیز به جرم معاونت در قتل در برابر حکم ۱۵سال زندان و شلاق قرار گرفت.  بیست و دوم مرداد ۹۳ مردی به […]