تبلیغات

  • www.dustaan.com تصاویری از خدمت سربازی در روسیه تصاویری از خدمت سربازی در روسیه

    در حالی که طی سال های گذشته تقابل غرب و روسیه به ویژه در ماجرای اوکراین بالا گرفته، جوانان روسی مصمم تر از گذشته برای دفاع از سرزمینشان به خدمت سربازی اعزام می شوند.