تبلیغات

  • خدا با چه چیزی شناخته می شود؟

    مجله انلاین دوستان : هشام بن سالم گفت: امام صادق (ع) فرمود: از پدرم شنيدم و او از پدرش شنيد كه مردى نزد امير المؤمنين (ع) از جاى برخاست و به او گفت: يا امير المؤمنين! پروردگارت را با چه چيزى شناختى؟ فرمود: با به هم خوردن عزم و اراده و شكسته شدن همّت، هر […]