تبلیغات  • www.dustaan.com خدا با چه چیزی شناخته می شود؟ خدا با چه چیزی شناخته می شود؟

    مجله انلاین دوستان : هشام بن سالم گفت: امام صادق (ع) فرمود: از پدرم شنيدم و او از پدرش شنيد كه مردى نزد امير المؤمنين (ع) از جاى برخاست و…