تبلیغات

  • www.dustaan.com اقدام احمقانه دختر دانشجو برای رسیدن به حاجت! +عکس اقدام احمقانه دختر دانشجو برای رسیدن به حاجت! +عکس

    دختر دانشجوی هندی که ۱۹ سال بیشتر ندارد در اقدامی احمقانه و باور نکردنی برای گرفتن حاجت از خدای کالی زبان خود را می برد! تاکنون خبرهای زیادی از تلفات خدای کالی شنیده بودیم ولی این اقدام … هندوستان کشور هفتاد و دو ملت است و اعتقادات مختلفی نسبت به خدایان مختلف هم در آن […]