تبلیغات

  • www.dustaan.com کشف تبلیغ 3 هزار ساله در مصر! +عکس کشف تبلیغ 3 هزار ساله در مصر! +عکس

    قدیمی ترین “تبلیغ” جهان به ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد در مصر برمیگردد که در خرابه های شهر تبس یافت شده. این تبلیغ برای فروش برده ای به نام “شِم” بوده است! مصر در سال های بسیار دور یکی از متمدن ترین کشورهای جهان بوده است، اختراعات بسیاری در این کشور صورت گرفته است که […]