تبلیغات  • www.dustaan.com راه های درمان کم رویی! راه های درمان کم رویی!

    مجله انلاین دوستان : کمرویی نوعی معلولیت اجتماعی است و اگر درمان نشود ممکن است به صورت بیماری در آید .کمرویی یک توجه غیر عادی و مضطربانه به خویشتن در…