تبلیغات

  • www.dustaan.com خبری بسیار بد برای خریداران خودرو! خبری بسیار بد برای خریداران خودرو!

    مجله انلاین دوستان : علی مددی اظهار کرد: شورای رقابت تا دو هفته آینده مکانیزم نهایی خود را برای قیمت گذاری خودرو اعلام می کند و همه خودروسازان از جمله خودروسازان خصوصی موظف به تبعیت از این مکانیزم قیمتی هستند. وی افزود: برای افزایش کیفیت و خدمات نیز مکانیزم هایی نیز در نظر گرفته شده […]