تبلیغات

  • www.dustaan.com ۳۵ درصد زنان تن فروش متاهلند! ۳۵ درصد زنان تن فروش متاهلند!

    وضعیت تن فروشی در پایتخت آرام آرام به سمت آژیر خطر کشیده می شود اما مسئولان همچنان از بیان آمارها و وضعیت هراس دارند و حتی وزیرکشور هم هیچ حرفی از این آسیب اجتماعی به بهارستانی ها نزد. وضعیت ۱۰ هزار «تن فروش» در تهران/ ۳۵ درصد متاهلند! خبرگزاری موج نوشت: روسپی گری یا تن […]