تبلیغات

  • www.dustaan.com گلزار! چرا کار رو به اینجا رسوندی؟! گلزار! چرا کار رو به اینجا رسوندی؟!

    مجله انلاین دوستان : دفتر روزنامه یا مجله مکان‌هایی هستند که مردم زیادی به آنجا تلفن می‌کنند تا شماره تلفن بازیگران محبوب خود را از خبرنگاران بخش سینمایی یا تلویزیونی بگیرند.باید در این مکان‌ها کار کرده باشی تا بی واسطه متوجه شویی که دختر یا پسر جوانی برای گرفتن شماره تلفن بازیگر محبوب خود چه […]