تبلیغات  • www.dustaan.com گلزار! چرا کار رو به اینجا رسوندی؟! گلزار! چرا کار رو به اینجا رسوندی؟!

    مجله انلاین دوستان : دفتر روزنامه یا مجله مکان‌هایی هستند که مردم زیادی به آنجا تلفن می‌کنند تا شماره تلفن بازیگران محبوب خود را از خبرنگاران بخش سینمایی یا تلویزیونی…