تبلیغات

  • www.dustaan.com رسوایی های اخلاقی خبرنگار فراری رسوایی های اخلاقی خبرنگار فراری

    مجله انلاین دوستان :  رسوایی اخلاقی یکی از خبرنگارهای روزنامه‌های مدعی اصلاحات که در جریان فتنه سال ۸۸ از ایران فرار کرد و به کار در رسانه‌های انگلیسی مشغول شد، این روز‌ها بحث برانگیز شده است. به گزارش کیهان، «مسیح. ع» که با سایت‌های ضدانقلاب و شبکه‌هایی چون «بی بی سی فارسی» و «من و […]