تبلیغات

  • www.dustaan.com خبرنگار  پی بی اس  درتهران : انگار در نیویورک هستیم خبرنگار ” پی بی اس ” درتهران : انگار در نیویورک هستیم

    ” ویلیام برنگام ” خبرنگار شبکه تلویزیونی ” PBS” آمریکا که اخیرا به مدت ۲ هفته به ایران سفر کرده است در مصاحبه با این شبکه از نتایج مشاهدات خود درباره ایران گفت. این خبرنگار آمریکایی با اشاره به اینکه در ظاهر هیچ نشانی از این نیست که ایران تحت تحریم است گفت:” خیابان ها شلوغ، فروشگاه […]