تبلیغات

  • www.dustaan.com تاج السلطنه دختر زیبای ناصرالدین شاه +عکس تاج السلطنه دختر زیبای ناصرالدین شاه +عکس

    تاج السلطنه فرزند ناصرالدین شاه در صدر مشروطه جزو دست ‌اندرکاران “انجمن آزادی زنان” بود و با شاعرانی هم‌ چون میرزاده عشقی و عارف قزوینی ارتباط داشت. تصویری جالب از تاج السلطنه فرزند ناصرالدین شاه تاج‌ السلطنه دختر ناصرالدین شاه قاجار در اوایل سال ۱۲۶۳ شمسی در تهران به دنیا امد، وی از مدافعان انقلاب […]