تبلیغات

  • www.dustaan.com گران ترین انگشتر نامزدی جهان +عکس گران ترین انگشتر نامزدی جهان +عکس

    روی این حلقه یک نگین زمرد سبز کار شده بود و کنار زمرد، الماس ۲/۸۸ قیراطی می درخشید و این حلقه نامزدی ۱/۵ میلیون دلار قیمت داشت. گران ترین انگشتر نامزدی جهان