تبلیغات

  • www.dustaan.com انواع بواسیر و راههای درمان انواع بواسیر و راههای درمان

    انواع بواسیر و بهترین راههای درمان بواسیر همورئید ۴ درجه دارد: درجه۱: از مخرج خارج نمی شود و تنها علامتش دفع خون قرمز می باشد. درجه۲: از مخرج خارج می شود ولی خود به خود جا می رود. درجه۳: از مخرج خارج می شود ولی خود به خود جا نمی رود بلکه با دست جا […]