تبلیغات

  • www.dustaan.com عکس: وقتی اشرف پهلوی زودتر از شاه متواری شد! عکس: وقتی اشرف پهلوی زودتر از شاه متواری شد!

    خانواده محمدرضا شاه زودتر از او کشور را ترک کردند. شاه خودش به اشرف پهلوی توصیه کرد به خارج بروند تا بلکه سر و صداها بخوابد. افراد خانوادۀ سلطنتی از شهریور ماه ۱۳۵۷ به تدریج ایران را ترک کردند. شاه تنها بود. خودش به اشرف پهلوی توصیه کرد به خارج بروند تا بلکه سر و […]