تبلیغات

  • www.dustaan.com چیزی تا انقراض موز نمانده است! چیزی تا انقراض موز نمانده است!

    نوعی قارچ که به نام «بیماری پاناما» نیز معروف است، به ریشه گیاه حمله می کند و قبل از آنکه گیاه کشت شود، آن را از بین می برد.   هرچند غیر ممکن به نظر می آید اما موز درحال انقراض است. به همین دلیل دانشمندان مشغول بررسی راه های مختلف برای حفظ آن هستند. […]