تبلیغات

  • www.dustaan.com سد موصل، خطرناک‌ تر از انفجار بمب اتمی! سد موصل، خطرناک‌ تر از انفجار بمب اتمی!

    با ادامه درگیری های ارتش عراق با داعش در اطراف سد موصل، نگرانی‌ هایی درباره احتمال شکسته‌ شدن این سد که “بدتر از انفجار یک بمب اتمی” خواهد بود،بیشتر شده است. با ادامه درگیری نیروهای عراقی به پشتیبانی آمریکا با عناصر تروریستی داعش در اطراف سد موصل، نگرانی‌هایی درباره احتمال شکسته‌شدن این سد که “بدتر […]