تبلیغات

  • www.dustaan.com رنگین کمان چیست و چگونه می توان رنگین کمان ساخت؟ +عکس رنگین کمان چیست و چگونه می توان رنگین کمان ساخت؟ +عکس

    بازتاب تصویر رنگین کمان روی آب را مشاهده می کنید. رنگین کمان چیست و چگونه می توان رنگین کمان ساخت؟ رنگین کمان پدیده‌ای نوری و قیاسی است که زمانی که خورشید به قطرات نم و رطوبت جو زمین می‌تابد باعث ایجاد طیفی از نور در آسمان می‌شود. این پدیده به شکل یک کمان رنگین در […]