تبلیغات

  • www.dustaan.com اعمال شب های قدر/ نماز شب قدر چگونه خوانده می شود؟ اعمال شب های قدر/ نماز شب قدر چگونه خوانده می شود؟

    شب قدر، شبی است که در تمام سال هیچ شبی به فضیلت آن نمی رسد و عمل در آن بهتراز عمل در هزار ماه است. دراین شب برنامه های یک سال هر کس مقدر می گردد. اعمال مخصوص شب قدر بر دو نوع است؛ یکى آن‌که در هر سه شب باید انجام داد و دیگر […]