تبلیغات

  • www.dustaan.com آیا تزریق انسولین در بارداری برای جنین مضر است؟ آیا تزریق انسولین در بارداری برای جنین مضر است؟

    اینکه تزریق انسولین در بارداری برای جنین خطرناک است یا نه باعث نگرانی خانم های بارداری که مجبور به تزریق انسولین هستند می شود. در این مطلب به طور کامل به این مسئله پرداخته می شود. تزریق انسولین به مادر باردار ضرری برای جنین ندارد. کنترل قند خون قبل وبعد از بارداری بسیار حائزاهمیت است […]