تبلیغات

  • www.dustaan.com نجات جان بلند قدترین زن جهان از مرگ + تصاویر نجات جان بلند قدترین زن جهان از مرگ + تصاویر

    مجله انلاین دوستان : خانم صدیقه پروین با 234 سانتی متر قد و 28 ساله که در بنگال غربی زندگی می کند به دلیل توموری در مغزش ضمن افزایش مداوم قد با خطر کوری و مرگ زودهنگام مواجه بود.جراحان با بیرون آوردن این غده او را از کوری و افزایش قد و مرگ زود هنگام […]