تبلیغات

  • www.dustaan.com برادران دوقلویی که از کمر به هم چسبیده اند/ تصاویر برادران دوقلویی که از کمر به هم چسبیده اند/ تصاویر

    مجله انلاین دوستان : نمونه های متعددی از عجایب در هنگام تولد نوزادان در دنیا بوده است. کودکانی عجیبی که زندگی سختی خواهند داشت و باید به گونه ای بسیار عجیب روزگار سپری کنند. یکی از این نمونه ها زندگی افرادی است که به گونه ای به هم متصل شده اند. “شیوانا و شیورام”  برادرانی […]