تبلیغات

  • www.dustaan.com بزرگترین پشت بام خورشیدی دنیا در لاس وگاس ساخته شد بزرگترین پشت بام خورشیدی دنیا در لاس وگاس ساخته شد

    عظیم ترین پشت بام خورشیدی جهان در لاس وگاس آمریکا ساخته شد. بر فراز یکی از ساختمانهای بزرگ لاس وگاس از ۲۶ هزار صفحه خورشیدی استفاده شده است تا عملا بزرگترین پشت بام خورشیدی دنیا ساخته شده باشد.این ابتکار عمل از دو سال پیش آغاز شده و حالا به نتیجه رسیده است. این تعداد قابل […]