تبلیغات

  • www.dustaan.com اندازه چشم در پایان ۳ ماهگی شکل گرفته و تا بزرگسالی تغییر نمی‌ کند اندازه چشم در پایان ۳ ماهگی شکل گرفته و تا بزرگسالی تغییر نمی‌ کند

    اندازه چشمان انسان در پایان ۳ ماهگی شکل گرفته و تا اخر عمر تغییری نمی کند. به گزارش فارس، زمانی که یک نوزاد به شما نگاه می‌کند، اندازه چشمان او با زمانی که بزرگتر می‌شود هیچ تغییری نمی‌کند و به عبارت دیگر اندازه چشمان انسان در تمام طول عمر یکسان است. با این وجود محققان […]