تبلیغات

  • www.dustaan.com برای پیشگیری از عفونت ادراری بعد از رابطه جنسی چه باید کرد؟ برای پیشگیری از عفونت ادراری بعد از رابطه جنسی چه باید کرد؟

    حتی اگر نیازی به ادرار کردن حس نمی کنید باید بعد از رابطه جنسی دستشویی رفته و ادرار کنید به خصوص زنانی که سابقه عفونت ادراری دارند باید این نکته را رعایت کنند بعد از رابطه جنسی برای پیشگیری از عفونت ادراری چه  نکاتی را باید رعایت کنید؟   بعد از رابطه جنسی ادرار کنید […]