تبلیغات

  • www.dustaan.com دلیل افزایش آمار ایدز در میان زنان چیست؟ دلیل افزایش آمار ایدز در میان زنان چیست؟

    طبق اخرین گزارش ها ، انتقال جنسی، تبدیل به عامل اول انتقال ایدز در میان قربانیان شده است. کنار هم چیدن این پازل، تنها یک تصویر را ایجاد می‌کند”عدم آگاهی زنان “. افزایش آمار ایدز در میان زنان با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان، در میان انبوه اخبار، گاه به فراموشی سپرده می‌شود. چندی پیش مجید […]