تبلیغات

  • www.dustaan.com در زمستان چه لباسی بپوشم؟! در زمستان چه لباسی بپوشم؟!

    در فصل زمستان همزمان با سر شدن هوا سعی کنید از پوشیدن لباس هایی با الیاف مصنوعی اجتناب کنید، چرا که احتمال ایجاد حساسیت های شدید پوستی و دیگر بیماری های پوستی بسیار بالاست. در زمستان چه لباسی بپوشم؟! لباس گرم همیشه خاطره خوش یک زمستان سرد را به همراه دارد. با سرد شدن هوا، […]