تبلیغات

  • www.dustaan.com گفت‌ و گوی خواندنی با امیرعلی نبویان/ از دانشگاه تا عاشقی گفت‌ و گوی خواندنی با امیرعلی نبویان/ از دانشگاه تا عاشقی

    این‌بار بهانه دیگری برای گفت‌وگو با امیرعلی نبویان داشتیم. با او نشستیم و درباره خودش و خاطرات تابستانی‌اش حرف زدیم. از بهترین تابستان زندگی‌اش گرفته تا بدترین آن. این‌بار بهانه دیگری برای گفت‌وگو با امیرعلی نبویان داشتیم. با او نشستیم و درباره خودش و خاطرات تابستانی‌اش حرف زدیم. از بهترین تابستان زندگی‌اش گرفته تا بدترین […]