تبلیغات

  • www.dustaan.com عوارض مکیدن انگشت در کودکان / راههای درمان را یاد بگیرید عوارض مکیدن انگشت در کودکان / راههای درمان را یاد بگیرید

    عوارض مکیدن انگشت/ پیشگیری از مکیدن انگشت در کودکان/ راههای درمان مکیدن انگشت در کودکان…    انگشت مکیدن بیشترین عادت های دهانی است. تئوری های مختلفی علت مکیدن انگشت شست در کودکان را شرح می دهد. روان شناسان عامل روانی را قوی ترین علت آن می دانند. عادت های دهانی نامناسب کودکان شامل مکیدن انگشت، […]