تبلیغات

  • www.dustaan.com تصاویر: اموزش نظامی دختران سرباز در کابل تصاویر: اموزش نظامی دختران سرباز در کابل

    تصور «زن سرباز» در کشوری که درگیر جنگ داخلی است؛ سالها طعم جنگ و ویرانی را چشیده و البته جامعه ای به شدت محافظه کار دارد، کمی سخت است. اینجا افغانستان است و یک پادگان نظامی در کابل کار آموزش به زنان سرباز را عهده دار است. اما با تمام مشکلات، ۱۵۰ بانوی افغان از […]

  • www.dustaan.com تمرین های سخت و باور نکردنی زنان در ارتش چین +تصاویر تمرین های سخت و باور نکردنی زنان در ارتش چین +تصاویر

    هرچند در قوانین چین خدمت سربازی اجباری است اما این قانون با توجه به تعداد زیاد داوطلبان فعالیت در ارتش هیچگاه اجرا نشده است. ارتش ملی جمهوری خلق چین است که در ۱ اوت ۱۹۲۷ همزمان با قیام نانچانگ با نام «ارتش سرخ کارگران و دهقانان چینی» تشکیل شد و در سال ۱۹۴۹ با فتح […]