تبلیغات

  • www.dustaan.com حسادت جنسی  چیست؟! “حسادت جنسی ” چیست؟!

    مجله انلاین دوستان :  مطابق با تعاریف روان شناسان بالینی، حسادت جنسی یک واکنش پیچیده است که در برابر احساس تهدید و یا ترس از دست دادن و یا فقدان یک رابطه ارزشمند ایجاد می شود، پیچیدگی این واکنش به این علت است که دارای سه مولفه هیجانی، فکری و رفتاری است. شاید به جرات […]