تبلیغات

  • www.dustaan.com اقدامات اصلی امام زمان (عج) پس از ظهور چیست؟ اقدامات اصلی امام زمان (عج) پس از ظهور چیست؟

    برخی از این روایات كه این سیر و حركت را به تصویر می‌كشند، چنین‌اند: آغاز و انجام جهان امام باقر(علیه السلام) در حدیثی فرموده است: «ای مردم! كجا می‌روید و به كجا برده می‌شوید؟ خداوند اول شما را به دست ما هدایت نمود و آخر شما را به دست ما به انجام می‌رساند. اگر شما […]