تبلیغات

  • www.dustaan.com بلایی که سر جنازه قاتل آتنا آمد! بلایی که سر جنازه قاتل آتنا آمد!

    اهالی روستای قره آغاج مانع دفن جنازه قاتل آتنا در درخاک اباواجدادی خویش شدند. رکنا : اهالی روستای قره آغاج ازپذیرش جنازه قاتل آتنا،امتناع کرده وبامخالفت شدیدمانع دفن ایشان درخاک اباواجدادی خویش شدند. شنیده ها حاکی است، ازقرارمعلوم‌ جنازه درتبریزدرگورستان مخصوص اعدامی هاکه درمکانی برهوت است دفن خواهد شد. بلایی که سر جنازه قاتل آتنا […]

  • www.dustaan.com حضور دردناک خواهر آتنا برسرمزارش حضور دردناک خواهر آتنا برسرمزارش

    تصویری از حضور آسنا (خواهر آتنا) بر سر مزارش خواهرش آتنا را می بینید. حضور دردناک خواهر آتنا برسرمزارش