تبلیغات

  • www.dustaan.com آشا محرابی : پدرم از من حمایت نکرد!آشا محرابی : پدرم از من حمایت نکرد!

    آشا محرابی : وقتی نوجوان بودم، پدرم از ما جدا شد و ترجیح داد زندگی تازه ای شروع کند؛ پدرم اسماعیل محرابی هیچ نقشی در بازیگر شدن من نداشته، و هیچ حمایتی از من نکرده است، من با زحمت خودم بازیگر شدم. بیوگرافی آشا محرابی آشا محرابی متولد سی و یکم مرداد ماه سال ۱۳۵۲ […]