جمعه , ۱۷ ام اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ ساعت ۶:۱۳ بعد از ظهر به وقت تهران

منتخب

آهنگ مرگ!

پیش‌نویس خودکار

نفس کشیدن برایم دشوار شده بود اما هنوز دردی در بدنم احساس نمی کردم. رهگذران و رانندگان در اطرافم حلقه زده بودند. یکی می گفت: وحشتناک تصادف کرده، دیگری هم …

ادامه مطلب »